For å dekke kostnader til bøker, avgift til Ungdommens sjakkforbund og materiell tar vi
500 kr per halvår i medlemsavgift.