Oppdatert 1.April 2019

FIDE-rating sortert etter Rapid-rating.

  STANDARD RAPID BLITZ
Peder Marcus Aamodt 1456 1501 1437
Stian Røst 1279 1356 1488
Daniels Klints   1260 1130
Balder Jonsson Bakkerud   1189 1238
Mathias Salthammer   1103 1092 (ny)
Claud Vallerie Watin   1080  
Håvard Færden   1053(ny)  
Sverre Skillestad   1046 1082
Kristoffer Lein Oulie     1313
Martin Andre Skjønneborg     1129
Jonas Holth Lauglo     <1000
Henrik Mellbye Dahlbo     <1000
Georg Lindbæck Astrup     <1000