1 2
Oppgave 1

Carlsen vs Karjakin: Hvit trekker og setter matt i 2 trekk.

Løsning: Dh6 sjakk !  Det er matt uansett hva svart gjør.
Forsøk 1) Kxh6, Th8 matt.
Forsøk 2) gxh6, Txf7 matt.

Oppgave 2

Carlsen vs Ernst: Hvit setter matt i 1 trekk:

Løsning: Dd7 matt!
Svarts plassering av tårnene fører til at det ikke finnes noen rømningsfelt. Fin sluttstilling der hvit ligger et helt tårn under. 

3 4

Oppgave 3

Hammer vs Carlsen: Svart setter matt i 2 trekk.

Løsning: 1) Dh5 sjakk! (dronningoffer), gxh5 2) Th4 matt.

Springeren på e2
dekker feltet g1,slik at kongen ikke kan komme unna

Oppgave 4
Carlsen vs Habostad: Hvit setter matt i 3 trekk

Løsning: 1) Dxg5 (Hvit velger å ofre dronning mot springer). Nå kan svart
forsøke å forsvare seg på ulike måter, men alle varianter fører til matt.

Forsøk a) .., fxg5 2) Tf7 sjakk, Kxh6 3) Txh7 matt

Forsøk b) .., fxg5 2) Tf7 sjakk, Kh8   3) Txh7 matt

Forsøk c) .., Kh8  2) Sf7 matt