Instruktør Torbjørn Brenden ønsker å tilrettelegge for at barna skal få et godt møte med sjakken.

En spillekveld består vanligvis av ulike aktiviteter:

1) Undervisning: Instruktøren gjennomgår dagens tema. Det kan være quizzer (Kahoot), sjakknøtter eller et spesielt sjakktema som gjennomgås. Ofte blir temaet presentert ved å vise kjente partier på storskjerm, der ungene
oppfordres til å delta aktivt i diskusjonen. 

2) Lynsjakk(10 min)  eller hurtigsjakk (20 min) : Vi arrangerer  lynsjakk- og hurtigsjakk-turneringer organisert via turneringsservice.
Resultatlister blir oppdatert på hjemmesiden. Noen ganger blir også spesielt interessante partier publisert.
.
Bøker
Klubben har et bibliotek med lærebøker og oppgavehefter i sjakk. Medlemmene kan velge om de ønsker å ta med bøkene hjem for å jobbe med oppgaver på egen hånd, eller om de kun ønsker å studere de på spillekveldene.