Dokumenter fra årsmøter

Her er tilgjengelige årsmeldinger, regnskap/budsjett og referat fra årsmøtene, som holdes i slutten av februar hvert år.

Årsmøtedato Årsmelding Regnskap/budsjett Referat
13.2.2018 Årsmelding for 2017 Regnskap 2017,budsjett 2017 Referat fra årsmøtet 2018
28.02.2017 Årsmelding for 2016 Regnskap 2016, budsjett 2017 Referat fra årsmøtet 2017