Dokumenter fra årsmøter

Her er tilgjengelige årsmeldinger, regnskap/budsjett og referat fra årsmøtene, som holdes i slutten av februar hvert år.

Årsmøtedato Årsmelding Regnskap/budsjett Referat
28.02.2017 Årsmelding for 2016 Regnskap 2016, budsjett 2017 Referat fra årsmøtet 2017
25.02.2016  Årsmelding for 2015 Regnskap 2015, budsjett 2016 Referat fra årsmøtet 2016