7.Juni får Ski sjakk besøk av stormester Olga Dolzhykova.
Olga har doktorgrad i sjakkpedagogikk og har skrevet lærebøkene vi jobber med. 
Hun samarbeider tett med Simen Agdestein gjennom selskapet
Stormester & Stormester (www.stormester.no).

Denne dagen kan alle møte kl. 18.00. Vi holder på frem til kl. 20