Årsmøtet i Ski sjakk ble gjennomført 1.Mars

Vedtak:

Budsjettet for 2016 ble vedtatt.
Medlemskontigent ble satt til 250 kr per kvartal
Sittende styre ble gjenvalgt:

Veslemøy Thorbjørnsen (leder)
Torbjørn Brenden (kasserer)
Hilde Irmelinn Sønnervig (styremedlem)

Link til budsjett:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4045325/ski%20sjakk/budsjett2016.pdf