Betaling av kontingent 1.halvår

Hovedmedlemskap koster 500 kr per halvår. 
Det gir tilgang til begynnerkurs og ordinær trening.

Bi-medlemmer kan delta på vår månedlige sosiale turnering ( siste Tirsdag hver måned).
Det kan også være tidligere medlemmer (eller søsken) som ønsker å støtte klubben.
Bi-medlemskap koster 50 kr per år. 

Begge typer medlemskap støtter klubben og også Ungdommens sjakkforbund på nasjonalt nivå.
Hvert medlem gir klubben grunnlag for støtte fra USF, Akerhus Barne- og ungdomsråd og kommunal grunnstøtte.

Betaling skjer via bankkonto eller VIPPS. 
Viktig at betalingen merkes med barnets navn og fødselsdato, slik at dokumentasjonen er i orden i tilfelle kontroll.

VIPPS
22298

Bankbetaling
Knr. 1503.68.03387
Ski sjakk
Ellingsrudlia 3B
1400 Ski

Takk for støtten til klubben.