Det innkalles til årsmøte i Ski sjakk Fredag 5.Februar kl. 19.

Møtet vil foregå via Zoom.

Saksliste:

1. Valg av referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av styre, valgkomite og revisorer. (Etter forslag fra valgkomiteen).
4. Gjennomgang av årsberetning.
5. Gjennomgang av revidert regnskap 2020
6. Budsjett 2021
7. Revisjon av vedtekter.

Link til zoom-møte finner du på vår Facebook-gruppe.