Ski sjakk innkaller til 1.årsmøte, Tirsdag 1.Mars kl. 17.30 - 18.00 i Ski voksenopplæring sine lokaler. 
Agenda: 
*Godkjenning av innkalling og dagsorden
*Konstituering (valg av møteleder og referent)
*Valg av to medlemmer til å undertegne referatet
*Årsberetning
*Gjennomgang av regnskap
*Budsjettforslag, inkludert fastsetting av kontingent
*Innkomne forslag, som skal være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet
* Valg av styre.

Stemmerett: Foresatte av medlemmer og som deltar i møtet.
Årsmøtet ble utsatt med en uke pga. vinterferie.